Europese krimp door Corona

Volgens de laatste berichten van het Internationaal Monetair Fonds, het IMF, krimpt de Nederlandse economie door de coronacrisis in 2020 sneller dan verwacht, maar zal deze zich, volgend jaar, ook aanzienlijk sneller herstellen. Volgens de prognoses van het bureau neemt het Nederlandse bruto binnenlands product dit jaar met 7,7 procent af. Dat is 0,2 procent meer dan de 7,5 procent krimp die het IMF in april verwachtte. De Nederlandse economie groeit volgend jaar, naar verwachting met 5 procent in plaats van de eerder verwachte groei van 3 procent.

De wereldwijde economische schade door de coronacrisis in 2020 en 2021 zal uitkomen op in totaal meer dan 12.000 miljard dollar, volgens de directeur van het onderzoeksbureau van het IMF, Gita Gopinath in een rapport over de gevolgen van wat zij de ‘Great Lockdown’ noemt. Volgens Gopinath veroorzaakten de virusuitbraak en de wereldwijde lockdown maatregelen tegen de ziekte de diepste recessie sinds de Grote Depressie van de jaren dertig. (Bron: www.bnr.nl)

Nederland in de transitie van crisisbeleid naar duurzaam herstel

De Nederlandse overheid werkt aan een herstelbeleid om de gevolgen van de coronacrisis te boven te komen. Productie, werkgelegenheid en inkomens moeten zo snel mogelijk weer op peil leven na corona industriele marketing maakindustriekomen. De drie planbureaus (SCP, CPB en PBL) en het RIVM hebben in mei jl. een gezamenlijk advies gegeven waarin de belangrijkste factor is om bij de invulling van dit herstelbeleid een breed welvaartsbegrip te hanteren. Uiteraard zijn de gezondheid en financiële situatie voor Nederlanders belangrijk, maar het gaat ook om andere zaken die voor mensen van grote betekenis zijn, zoals onderwijs, persoonlijke veiligheid, beschikbaarheid van voorzieningen, sociale tolerantie en gelijkheid en de kwaliteit van de leefomgeving. De voornaamste bottleneck, volgens het PBL, is dat de het huidige beleid politici is gericht op crisisbeleid op de korte termijn en niet of nauwelijks op duurzaam herstelbeleid op de middellange en langere termijn. Het is daarbij nog niet vanzelfsprekend om ook alle kansen en risico’s voor de leefomgeving mee te nemen. En dit terwijl de Sociaaleconomische Raad SER, De Nederlandsche Bank en de Europese Commissie opgeroepen hebben tot eerdergenoemd duurzaam herstelbeleid en landen als Duitsland en Frankrijk al concrete stappen in deze richting hebben gezet. (Bron: Planbureau voor de Leefomgeving)

Industrieel optimisme

Volgens een onlangs gepubliceerd trendrapport van de ING Bank is de Nederlandse industrie na een eerdere duikvlucht in juni een stuk minder negatief over de orderintake. Ondanks het optimisme blijft er nog wel sprake van krimp, zoals het IMF al heeft geconstateerd. Er zijn industriële bedrijven die door een tijdelijke productieonderbreking nu bezig zijn met het inhalen van orders van enkele maanden geleden. Hierdoor krimpt de productie minder dan de inkomende nieuwe orders. Dat er een algemeen optimisme heerst over de productie in het komende jaar ziet de ING als een teken dat bedrijven het weer meer zien zitten. De impact van de coronacrisis op de Nederlandse industrie spreidt zich met de teruggang in orderportefeuilles over een ruime periode uit.

Sinds het begin van de coronacrisis tot en met april is de industriële productie in Nederland met gemiddeld 3% teruggelopen, ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit is voor het grootste deel toe te schrijven aan ‘lockdown maand’ april toen er per saldo 11% minder werd geproduceerd. De meeste producerende bedrijven plannen hun productie langere tijd vooruit, waardoor een teruggang in de vraag niet direct zichtbaar wordt.

Een uitzondering is de automotive industrie waar productieonderbrekingen in binnen- en buitenland in april tot maar liefst 75% minder productie hebben gezorgd. Machinebouwers en overige hightech ondernemingen echter zagen hun productie nog met 13% toenemen. (Bron: ING Economisch Bureau, trendrapport industrie)

Anticyclische marketing

Nu we langzaam weer uit het corona-dal kruipen komt de vraag op: Wat nemen we mee van de coronacrisis? Deze coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat ons dagelijks werk veranderd is maar heeft ons ook de kans gegeven om onze gewoonten te herijken, aan te passen en zo onze toekomst te beïnvloeden.

In mijn vorige blog (https://www.trenica.nl/b2b-marketing-tijdens-de-covid-19-pandemie/) heb ik een aantal tips gegeven op het gebied van marketing voor ondernemers tijdens de coronacrisis. In essentie zijn die tips nog steeds bruikbaar, maar de voornaamste boodschap is: Bespaar niet op marketing! Anticyclisch ondernemen loont de moeite, is de investering waard en zorgt er voor dat de onderneming na deze crisis klaar is voor de toekomst.maakindustrie marketing corona
Blijf daarom kritisch kijken naar de marketingstrategie, blijf content publiceren en optimaliseer de website. Daarnaast is investeren in zoekmachineoptimalisatie (SEO) en online adverteren (SEA) verstandig. Bedrijven als Google stimuleren dit door goedkopere tarieven en interessante bundels. Door hierin te blijven investeren zorg je ervoor dat als de markt weer aantrekt de organisatie niet achterloopt.

In de praktijk merk ik dat veel industriële ondernemingen hun marketingbudget bevriezen. De focus ligt op productie en behoud van omzet. Dat is een terugkerend patroon tijdens een crisis. Besparen levert wellicht op korte termijn minder kosten op, maar wellicht denkt de concurrentie er anders over. Wel is het goed om de beschikbare marketingmiddelen onder de loep te nemen om te kijken welke media worden ingezet en welke niet.

CaaS: Content as a Service

Ook binnen mijn bureau Trenica merken we de stevige verschuiving van offline naar online marketing. Combineer je dit met werken op afstand dan ontstaat er zomaar ineens een nieuw werkgebied binnen de marketing, CaaS, Content as a Service.

Via online meetings en Whatsapp groepen blijven we in contact met onze opdrachtgevers en hun directe contentbehoefte. Websites, sociale media, online adverteren en contentmanagement worden gebundeld tot een compleet pakket waarin de ondernemer toch actief aan marketing doet en wij onze diensten nog steeds kunnen aanbieden.

Persoonlijke bewustwording

De coronacrisis heeft niet alleen voor verschuivingen gezorgd op economisch, financieel en medisch gebied. Ook heeft het bij een flink aantal mensen gezorgd voor persoonlijke bewustwording. Dus niet alleen als bedrijf, maar juist als mens. Ben ik met de zaken bezig die ik echt belangrijk vind? Heb ik het gevoel dat ik iets toevoeg met mijn onderneming? Is dit het moment om drastische veranderingen aan te brengen of niet?

Veel ondernemers ervaren binnen hun onderneming en in de interactie met hun leveranciers en klanten een toename in tolerantie en verdraagzaamheid, bijvoorbeeld in het geval van latere levering van hun goederen of diensten. Er is begrip voor extra drukte bij de klantenservice, de administratie en logistieke processen. Betaaltermijnen worden verschoven en consumenten zijn bereid om lokale ondernemers te steunen.

Een algehele sfeer van bezinning en verbinding ontstaat. Iedereen heeft last van deze crisis en dat zorgt voor saamhorigheid en nieuwe samenwerkingen. Het is een moment van relativeren, investeren in persoonlijke ontwikkeling en investeren in het karakter van de onderneming, een queeste naar de echte missie en visie.

Maar met deze toenemende bewustwording wordt het ook duidelijk dat de boodschap ook veranderd. Geen koele, zielloze content om maar in beeld te blijven, maar een authentiek verhaal waaruit emotie en betrokkenheid blijkt. Content die het gevoel aanspreekt en waarin je echt wilt informeren of helpen.

Als een onderneming dit kan realiseren en ondertussen door heeft dat de lucht schoner is, de zomer nadert, de economie weer gaat aantrekken en dat sociale contacten nodig zijn voor een mens, dan ben je klaar voor de zonnige toekomst!

Leven na Corona 1

Ted Stravers is eigenaar van Trenica, bureau voor industriële marketing. Met Trenica helpt hij hightech en industriële ondernemingen om meer leads te genereren, klanten aan te trekken en een duidelijk gezicht in de markt te ontwikkelen. 
Als doelgroep is bewust gekozen voor industriële bedrijven omdat technische ontwikkelingen snel gaan en belangrijk zijn voor
onze economie dat marketing geen achtergebleven onderwerp mag zijn.